ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie ogłasza zapisy
do Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Wójcinie
na rok szkolny 2024/2025.
Zgłoszenia dziecka można dokonać
od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
w godzinach od 700 – 1500 do dnia 22.03.2024 r.

                                                                                                                           Serdecznie zapraszamy.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.