Historia

Informacje z XVI wieku

Pierwsze zachowane wzmianki o szkole w Wójcinie pochodzą już z 1522 roku ! Tak, to nie jest pomyłka – XVI wiek. Nie jest to jednak szkoła w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, a jej początków należy szukać zdecydowanie wcześniej, bo w tym właśnie roku, w styczniu (1522) oficjał wieluński nakazał parafianom poprawić „nadrujnowany budynek szkolny”.  Z tamtego też okresu zachowała się skarga mieszkańców Wójcina na proboszcza, wg której proboszcz nie chciał utrzymywać nauczyciela, a obowiązek utrzymywania szkoły przy każdej parafii był nakazany odgórnie od XIII wieku przez Papieża Innocentego III. Jak widać z powyższego, nie wszyscy księża byli „chętni” do tego, aby utrzymywać przy parafii nauczyciela z własnych funduszy. Szkoła ta miała przygotować dzieci  głównie do służby w kościele, a wiec ograniczała się do podstaw czytania i niekiedy także rachowania. Celem jej było wychowanie przyszłych kapłanów i osób „służących”  kościołowi np. klechów czy późniejszych organistów. ( więcej informacji znajdziecie w historii Wójcina – XVII w.)

Lata 1894 – 1936  „Biała Szkoła”

Szkoła Podstawowa w Wójcinie – jej początki, te zapisane w kronikach i utrwalone w pamięci sięgają XIX wieku i związane są z osobą Włodzimierza Szewczuka. Syn Rosjanina i Polki przybył do Wójcina (jako pracownik przygraniczny KOP) i rozpoczął nauczanie w drewnianej szopie strażackiej. Do południa uczyły się w niej dzieci, wieczorami dorośli. Za namową Włodzimierza Szewczuka mieszkańcy Wójcina za zebrane pieniądze w 1894 roku wybudowali pierwszą wójcińską szkołę.

Budynek był pięknie otynkowany i pomalowany na biało. Dzieci do szkoły chodziły tylko zimą, dlatego nazywano ją  „białą szkołą”. Wiosną, latem i jesienią pomagały rodzicom w gospodarstwie. Z czasem kierownik Szewczuk namówił wójcinian, aby posyłali dzieci do szkoły przez cały rok. Obecnie budynek „białej szkoły” stanowi własność prywatną.

1936 – 1967 „Karczma”

Do „białej szkoły” uczęszczało ok. 300 dzieci, za dużo by mogły się tam pomieścić, więc za zebrane pieniądze mieszkańcy Wójcina kupili stary budynek po karczmie „U diabła” na rynku. W roku 1936 mieszkańcy dobudowali dwie sale lekcyjne. Do trzyklasowej, a potem siedmioklasowej szkoły uczęszczają dzieci z Wójcina, Goli, Ludwinowa, Chróścina, a nawet Łubnic i Dzietrzkowic.

1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. W październiku 1939 roku szkoła została decyzją okupanta zlikwidowana. Dokumenty szkolne spalone i zniszczone. Na jej miejscu w 1940 roku powstała szkoła niemiecka. Po zakończeniu wojny szkoła ponownie zaczęła nauczanie. Tym razem już od samego początku mieściło się w niej 7 klas, w których nauczało czterech nauczycieli. W pierwszych latach powojennych uczęszczało do szkoły 260 uczniów. Lata mijały, a liczba dzieci utrzymywała się na dość stałym poziomie ok. 300. W szkole było ciasno, a warunki nie zmieniły się od czasów przedwojennych, wiec jej ówczesny kierownik pan Piotr Baran wystąpił do władz z inicjatywą budowy nowej i przestronnej szkoły.

Nauczyciele w przedwojennej wójcińskiej szkole:

 • Glądała
 • Grojek
 • I. Hirniak
 • S. Kos (kierownik 1935-36)
 • J. Pokora
 • Rymczakowa
 • Sypniewski
 • Włodzimierz Szewczuk (kierownik 1894-1935)
 • Zamorski
 • J. Ziemska
 • J. Ziemski (kierownik 1937-39)
 • ks. Zając
 • ks. M. Wróblewski

po 1967 „Tysiąclatka”

W roku 1966 ruszyła budowa nowej szkoły,  tzw. „tysiąclatki” (wg hasła PRL – „Tysiąc szkół na tysiąclecie”), a budowa przebiegała w zawrotnym jak na tamte lata tempie, bo już w następnym 1967 roku 1 października oddano nową szkołę do użytku.

Nauczyciele w powojennej wójcińskiej szkole:

 • A. Grondys
 • Rojek
 • T. Hadam
 • Hampel
 • W. Jarych
 • K. Kik
 • S. Kania
 • K. Olek
 • Kijak
 • A. Knasiak
 • I. Krzemińska
 • ks. Z. Króczyński
 • K. Krzęc
 • J. Kulak
 • K. Lewiński
 • W. Mączka
 • St. Olek
 • R. Rydzewski
 • R. Wykrota
 • K. Rosiak
 • J. Rynkiewicz
 • H. Stępień
 • Z. Teodorczyk
 • T. Tylkowska
 • A. Wejnert
 • T. Wlaźniak
 • J. Winiarska
 • H. Wolny
 • A. Bachorska
 • M. Betka
 • Błasiak
 • C. Brząkała
 • A. Chadryś
 • K. Domagała
 • A. Dratwa
 • S. Fojtar
 • M. Gaj
 • H. Gatner
 • J. Gatner
 • W. Woźniakowski
 • M. Zadworna
 • K. Żymełko
 • D. Merta
 • E. Mięczkowska
 • J. Mrozek
 • S. Antoniewska
 • J. Reszelewska
 • B. Panaszek
 • M. Pazek
 • H. Perka
 • E. Piasta
 • T. Piasta
 • M. Piekarska
 • W. Piekielny
 • J. Pietras
 • B. Pietrzak
 • ks. Z. Podgórski
 • J. Ratajska
 • i inni których być może zapomniano wymienić …

Nauczyciele którzy pełnili funkcje dyrektora szkoły w Wójcinie:

 • Włodzimierz Szewczuk 1894 – 1935
 • S. Kos 1935 – 1936
 • W. Ziemski 1936 – 1939
 • W. Piekielny 1945 – 1955
 • Piotr Baran 1955 – 1970
 • Stanisław Flis 1970 – 1984
 • Zofia Grabarz 1984 – 2001
 • Sławomir Smolnik 2001 – 2006
 • Jolanta Kucharska 2006 – 2011
 • Sławomir Smolnik od 2011 – 2015
 • Dorota Ciećka od 2015 – obecnie

W roku 1999 dobudowano do szkoły, od strony południowej nowe skrzydło, w którym mieści się biblioteka i 2 sale lekcyjne, a na parterze przedszkole samorządowe. W 2006 roku Komitet Rodzicielski funduje szkole jej własny sztandar.
Być może kiedyś szkoła doczeka się także własnego imienia. Niestety od lat szkoła w Wójcinie nie doczekała się własnej sali gimnastycznej, więc być może kolejne „ekipy” rządzące pomyślą i o takiej, jakże potrzebnej inwestycji.