Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący – Kacper Woźniak

Z-ca przewodniczącej – Weronika Musiewicz

Członek – Oliwia Zimoch
Członek – Anna Stasiak
Członek – Marlena Piekielna

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Klasa I

Przewodniczący – Aleksander Ciećka

Zastępca przewodniczącego – Jakub Jeziorny

Skarbnik – Weronika Cierkosz

Sekretarz – Bartłomiej Tomaszewski

Klasa II

Przewodniczący– Lena Kuna

Skarbnik – Mateusz Gawlik

Sekretarz – Hubert Woś

Klasa III

Przewodniczący – Agata Cierkosz

Zastępca przewodniczącego – Jakub Cierkosz

Skarbnik – Zofia Hatalska

Klasa IV

Przewodniczący – Antonina Małecka 

Zastępca przewodniczącego – Lena Kujawa

Skarbnik – Hubert Woś

Sekretarz – Kacper Galoska

Klasa V

Przewodniczący – Maja Mikołajczyk

Zastępca przewodniczącego- Julia Piasta

Skarbnik – Aleksandra Morawiec

Klasa VI

Przewodniczący – Weronika Flis

Zastępca przewodniczącego – Michał Biegański

Sekretarz – Julia Stefan

Skarbnik – Maja Cierkosz

Klasa VIII

Przewodniczący – Miłosz Łytka

Zastępca przewodniczącego –  Dorian Nawrot

Skarbnik – Anna Stasiak