Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PrzewodniczącaAnna Górka

Z-ca przewodniczącej – Milena Błach

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Klasa IIIa

Przewodniczący – Kacper Woźniak

z-ca przewodniczącego – Fabian Musiałek

sekretarz – Eliza Chałupka, Sandra Biegańska

skarbnik – Miłosz Łytka

Klasa IIIb

Przewodniczący – Maciej Woś

z-ca przewodniczącego – Maja Chmielarczyk

skarbnik – Kinga Grenich

Klasa IV

Przewodniczący – Roksana Cierkosz

z-ca przewodniczącego – Zofia Druszcz

sekretarz – Zuzanna Biryt

skarbnik – Aleksandra Mączka

Klasa V

Przewodniczący – Kacper Malatyński

sekretarz – Anna Cierkosz

skarbnik – Samuel Pazek

Klasa VI

Przewodniczący – Adrian Węglewski

z-ca przewodniczącego – Karol Krystek

sekretarz – Anna Górka

skarbnik – Amelia Hącel

Klasa VII

Przewodniczący – Roksana Toboła

z-ca przewodniczącego – Kinga Olszewska

skarbnik – Milena Błach