WAŻNA INFORMACJA

Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych od 12.03.2020 r. wprowadza się następujące zasady pracy
z dziećmi i młodzieżą:
podstawowym komunikatorem jest dziennik elektroniczny Mantica.net., w którym będą zamieszczane zagadnienia, zadania i materiały dydaktyczne wraz z terminami ich realizacji.
Procesem tym kieruje nauczyciel przedmiotu. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zadań
i udokumentowania w formach wskazanych przez nauczyciela (notatka w zeszycie przesłana w formie zdjęcia lub skanu, pliki z rozwiązanymi zadaniami itp..).
Uczniów proszę o przestrzeganie podanych przez nauczycieli terminów wykonywania zadań oraz systematyczną pracę. Proszę wszystkich o codzienne logowanie się na stronie dziennika elektronicznego, odczytywanie ogłoszeń i wiadomości oraz śledzenie strony Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dla nauczycieli zostanie opracowana formuła raportowania dziennej pracy.
Ze szczególną prośbą zwracamy się do dzieci i młodzieży o przestrzeganie zasad kwarantanny społecznej!