SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESPOŁU SZKÓŁ W WÓJCINIE ZA ROK 2020.