SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESPOŁU SZKÓŁ W WÓJCINIE ZA 2019 ROK