ROZDANIE NAGRÓD I DYPLOMÓW

W dniu 24 czerwca 2021 roku, na placu przed szkołą, przy całej społeczności szkolnej, odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nastąpiło przekazanie sztandaru oraz  rozdanie nagród i dyplomów uczniom biorącym udział w licznych konkursach, olimpiadach, turniejach  i zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali także uczniowie za pracę społeczną na rzecz szkoły, działalność w szkolnym wolontariacie i oszczędzanie w SKO. Klasa IV otrzymała puchar za najlepsze wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. Pani dyrektor Dorota Ciećka pogratulowała uczestnikom wspaniałych wyników oraz zachęciła do dalszej owocnej pracy.

Rozdanie nagród i dyplomów - 24.06.2021 r.