PASOWANIE NA UCZNIA

Piątek 19 października był dla uczniów klasy I wyjątkowym dniem. Właśnie tego dnia zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Podczas uroczystości dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, prezentowały swoją wiedzę oraz wykonywały zadania, które przygotowali dla nich uczniowie klasy IV.

W dalszej części uroczystości pierwszaki dumnie i z powagą powtarzały słowa przysięgi,
a następnie dyrektor szkoły pani Dorota Ciećka dokonała pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Była to najbardziej istotna część uroczystości, odbywająca się w podniosłej
i uroczystej atmosferze. Uczniowie zostali serdecznie powitani przez starszych kolegów z klasy II i IV oraz przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Dzieci otrzymały wiele upominków, które zostały przygotowane przez rodziców, kolegów i koleżanki z klasy II oraz panią dyrektor. Pierwszaki dostały także swój pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okoliczność przez rodziców.

Wszyscy życzymy pierwszakom, aby ta uroczystość była początkiem ich sukcesów
w edukacji, niech swoimi osiągnięciami cieszą rodziców, nauczycieli oraz całą społeczność szkolną.

Pasowanie na ucznia - 19.10.2018 r.