Aktualności szkolne

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYŻYWIENIE W PPS W WÓJCINIE

2020-06-18

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie informuje, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o możliwości wnioskowania  o zwrot nadpłaconej  kwoty za wyżywienie w marcu 2020 roku. W związku z tym, należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół w Wójcinie  wniosek  do dnia 24.06.2020 r. do godziny 1200. Istnieje możliwość pobrania wniosków w sekretariacie szkoły w godzinach od  700– […]

Czytaj więcej..

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

2020-06-10

Harmonogram zwrotu podręczników.

Czytaj więcej..

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2020-06-08

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku     Aktualizacja z 20 maja 2020 r.     Na podstawie: 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o […]

Czytaj więcej..

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓJCINIE (EGZAMINY KL.VIII)

2020-06-08

……………………………                                                                                                              […]

Czytaj więcej..

PROCEDURY EGZAMINACYJNE KLASY VIII

2020-06-08

  Procedury egzaminacyjne klasy VIII w Szkole Podstawowej w Wójcinie w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 16-17-18.06.2020r.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z […]

Czytaj więcej..