ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 1. Zajęcia rozpoczynamy stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, MEN i ministra zdrowia. Procedury bezpiecznego zachowania w szkole w okresie pandemii umieszczone na stronie szkolnej spwojcin  do pilnego zapoznania.
 2. Szkoła pracuje w godz. 7.00-15.00.
 3. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.20.
 4. Każdy uczeń ma przydzieloną zamykaną szafkę ubraniową.
 5. Każda klasa ma przyporządkowaną salę. Przechodzi jedynie na zajęcia informatyki i wychowania fizycznego.

1. I – sala nr 1
2. II – sala nr 4.
3.III – sala nr 3.
4.IV – sala nr 7.
5.VI- sala nr. 11.
6.VII – sala nr 10.
7.VIII – sala nr 6.
Przerwy w wyznaczonych strefach przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

Kl.I-II- III – korytarz górny przy swoich pracowniach oraz sali informatycznej.

Kl. IV- VIII – korytarz górny i hol przy bibliotece szkolnej i swoich klasach

Kl. VI- VII- korytarz dolny i hol szkolny.

Przy w sprzyjającej pogodzie przerwy spędzamy  na zewnątrz- plac przy szkole..

Rekomenduje się założenie maseczek przez uczniów w trakcie przerwy.

 1. Śniadanie spożywamy wyłącznie w klasie na długiej przerwie. Szkoła zapewnia herbatę.
 2. Świetlica rano w godz. 7.15- 7.45 dla uczniów dojeżdżających.
 3. Świetlica popołudniowa dla uczniów, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki- karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.
 4. Dowóz uczniów z Ludwinowa i Makowszczyzny, którzy spełniają wymogi.

Listę uczniów dojeżdżających podają wychowawcy wraz z przystankami i godz. odjazdu.

 1. Szkoła zorganizowała zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (logopedia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne oraz zajęcia pozalekcyjne (szachy, koło sportowe, artystyczne, teatralne, matematyczne, polonistyczne, informatyczne)
 2. Pedagog/ psycholog świadczy pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom w poniedziałek, środę oraz piątek.
 3. Biblioteka czynna – 7 godz. w tygodniu wg harmonogramu.
 4. Środa- lekcje organizacyjne, zapoznanie z PZO oraz w miarę możliwości zapoznanie z obsługą Platformy Teams- do zdalnego nauczania w przypadku zmiany nauczania na mieszane lub zdalne.
 5. Plan lekcji oraz bieżące sprawy- informacja wychowawcy na e- dzienniku.

 

Życzę owocnej , spokojnej pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Dorota Ciećka