OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

Do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego na etapie szkolnym przystąpiło 37 uczniów wykonując pracę o tematyce udziału straży pożarnej w akcjach ratowniczo- gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych. Do etapu gminnego awansowało z każdej grupy 5 prac:

I grupa- przedszkole: K. Sylla, M. Tomaszewska, M. Cichosz, B. Adamek, E. Szwaracka

II grupa- kl. I-IV: L. Jankowska, A. Grenich, N. Botór, H. Czyż, M. Karcz

III grupa- V-VIII: M. Mikołajczyk, M. Cierkosz, K. Piekielna, A. Stasiak, W. Musiewicz

 

Gratulacje!

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - 2.02.2023 r.