MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE PRZEZ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

Materiały edukacyjne opracowane przez Uniwersytecki Dziecięcy

Szpital Kliniczny w Białymstoku dot. postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała

obcego, a przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Ministerstwo

Rodziny i Polityki Społecznej.

 

DYREKTOR WYDZIAŁU
RODZINY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

                                                                                                    Anetta Chlebicka

 

Materiały edukacyjne Pismo do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.
Materiały edukacyjne

Skip to content