KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU
,,Szopka bożonarodzeniowa’’
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Klasa V Zespół Szkół Wójcin
II. TEMAT I CELE KONKURSU:
,,Szopka bożonarodzeniowa’’
 Kultywowanie tradycji szopkarstwa w Polsce oraz tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 Rozpowszechnianie wśród najmłodszych dzieci wartości kultury religijnej
 Promocja talentów artystycznych wśród dzieci ze Szkoły Wójcin
III. TECHNIKA:
1. Technika wykonania szopki dowolna. Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 60×50 cm podstawy.
2. Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji (pocztówek, gotowych elementów dekoracji)
3. Prace powinny być wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający dekompozycję w trakcie prezentacji.
IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udziału w konkursie zapraszamy zainteresowanych uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Wójcinie i Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Wójcinie. Praca może zostać wykonana indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Do każdej pracy należy dołączyć naklejkę( przykleić pod szopką) , na której powinny znajdować się: klasa , imię, nazwisko i wiek uczestnika/ uczestników.
Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów w publikacjach i mediach. Autorzy wyrażają, również zgodę na wystawienie wykonanych prac na Jarmarku Bożonarodzeniowym który odbędzie się 3 grudnia w Centrum Kultury Wsi Wójcin – Andrzejów
10 najpiękniejszych szopek zostanie przekazana na licytację. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu. Szopki  zgłoszone do konkursu zostają własnością szkoły. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Prace konkursowe oceniać będzie niezależna komisja konkursowa.V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród oraz prezentacja prac konkursowych odbędzie się 3 grudnia w Centrum Kultury Wsi Wójcin – Andrzejów.
Prace należy dostarczyć dnia  2.12.2023r. do Centrum Kultury Wsi Wójcin Andrzejów
Skip to content