KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU W WAKACJE

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Organizatorzy Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
Drodzy Rodzice,

 Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 ze zm.).

Ze względu na wprowadzoną przez Rząd zmianę stanu epidemii na stan zagrożenia epidemią nie ma decyzji nakazującej opracowanie wytycznych dla organizatorów wypoczynku.

Natomiast w przypadku wystąpienia zwiększenia zachorowań – organizatorzy wypoczynku są obowiązani dostosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urzędy te informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji sanitarno – higienicznych i epidemiologicznych.

Przekazujemy do Państwa wiadomości zaktualizowaną informację „Bezpieczna podróż autobusem”, opracowaną w czerwcu br. przez Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie (załącznik).

Uwadze Państwa polecamy następujące materiały zawierające informacje na temat zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polecamy strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  Link do serwisu Bezpieczny Autobus
 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Informacje dla podróżujących” – wskazówki oraz niezbędne informacje dla podróżujących i przebywających za granicą.
  Link do informacji dla podróżujących na stronie strony MSZ
 3. Bezpłatna aplikacja „Polak za granicą” – niezbędnik w podróży zawierający m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna na za darmo.
  Link do strony skąd można pobrać aplikację
 4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
  Link do serwisu „Odyseusz”

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom
i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Informacja Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji „Bezpieczna podróż autobusem”. Plik do pobrania. (19 KB)