INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.

INFORMACJA - 5.06.2020 r.