INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU NADPŁACONEJ KWOTY ZA GODZINY POBYTU DZIECKA W PPS W WÓJCINIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie informuje, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
o możliwości wnioskowania  o zwrot nadpłaconej  kwoty za godziny pobytu dziecka w  marcu 2020 roku.
W związku z tym, należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół w Wójcinie  wniosek  do dnia 8.07.2020 r.
Istnieje możliwość pobrania wniosków w sekretariacie szkoły w godzinach od  700– 1400 

Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty za godziny w PPS w Wójcinie.