EWAKUACJA

27 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
O godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, zachowując odpowiednie wytyczne, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku złożono meldunek prowadzącemu ewakuację. Okazało się, że nie wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Akcja ratunkowa przebiegła pomyślnie.
Po przeprowadzonej kontroli budynku pani Dyrektor odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Próbna ewakuacja została przeprowadzona wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Wójcinie. Serdecznie dziękujemy.

EWAKUACJA - 27.09.2019.