EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

8 czerwca 2021r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. W pierwszej części uczniowie rozwiązali test  jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. W drugiej części pokonali tor sprawnościowy, który uwzględniał elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła wszystkim kartę rowerową życząc bezpiecznej jazdy rowerem.

Karta rowerowa - 8.06.2021 r.