ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą o godz. 8.30 w kościele parafialnym. Dalszy ciąg uroczystości przebiegał na boisku szkolnym.W tym roku uroczystość ta miała charakter szczególny. Po raz pierwszy od wielu lat, mury naszej szkoły opuściła klasa ósma. Uczniowie tej klasy zatańczyli poloneza i zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Wzruszeniom i podziękowaniom nie było końca.
Pani dyrektor szkoły wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów a rodzicom- listy gratulacyjne. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców.
Dyrektor Dorota Ciećka podziękowała także wszystkim, którzy w minionym roku szkolnym włączali się w pracę na rzecz szkoły.
Uczniowie klas IV-VIII z najwyższą średnią ocen otrzymali także stypendia ufundowane przez Wójta Gminy Łubnice.
Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 - 19.06.2019 r.