PIERWSZA POMOC

Dzisiaj w  grupie  5-6 latków odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadził pan Sławomir Smolnik i uczniowie z klasy VIII. Dzieci z zainteresowaniem słuchały w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
Utrwaliły znajomość podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Dzieci bardzo chętnie brał udział w zajęciach Miały także okazję spróbować swoich sił podczas reanimacji na fantomie. Spotkanie to miało na celu zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami dotyczącymi zachowania się w sytuacji zagrożenia życia.

Pierwsza pomoc - 27.03.2019 r.