Aktualności szkolne

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI

2020-05-20

Załącznik Nr 1 zarządzenia Nr ……./2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie z dnia ……05.2020r.   PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI   1 Postanowienia ogólne Podstawa prawna opracowania procedury: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych […]

Czytaj więcej..

OŚWIADCZENIE

2020-05-20

Załącznik nr 1   OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………… ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że: Moja córka/ mój syn: ………………………………………………………………………………………… ( nazwisko i imię dziecka)   nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan […]

Czytaj więcej..

HARMONOGRAM KONSULTACJI

2020-05-20

Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych da klasy VIII Szkoły Podstawowej w Wójcinie obowiązujący od 25.05.2020r. Nazwisko i imię nauczyciela przedmiot dzień godzina   Baran Piotr     geografia   poniedziałek   950 -1035   Bednarek Barbara     matematyka   czwartek   950 -1035   Drobina Martyna     fizyka   czwartek   800 -845 […]

Czytaj więcej..

INSTRUKCJE

2020-05-20

Instrukcje: mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/  

Czytaj więcej..

OŚWIADCZENIE

2020-05-20

    Wójcin, dn. ……….2020 r.   Oświadczenie     Ja niżej podpisany , oświadczam że : mój syn /córka  ………………………………………jest zdrowy/a, nie ma objawów zakażenia  koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz  nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną oraz z osobą przebywającą na kwarantannie . Zapoznałem się z: Procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 […]

Czytaj więcej..