MINI PARAFIADA

W piątek 14 września odbyła się w naszej szkole Mini Parafiada dla klas młodszych. Dzieci rywalizowały w trzech grupach sportowych:

–  grupa „0”

– klasy I-III

– klasa IV

Każda grupa sportowa została podzielona na 3 zespoły. Dzieci z grupy „0” rywalizowały w 2 konkurencjach: „sadzenie ziemniaków” i bieg sztafetowy. Pozostali rywalizowali w 3 konkurencjach: „sadzenie ziemniaków”, bieg sztafetowy i bieg z szarfami. Za każdą konkurencję sportową przyznawana była określona liczba punktów. Rywalizacja sportowa była bardzo wyrównana i na wysokim poziomie. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone a ich kapitanowie odebrali medale i dyplomy.

Po zmaganiach sportowych, wszystkie drużyny wraz z opiekunami pozowali do pamiątkowych fotografii, by następnie udać się do klas na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Mini Parafiada jest okazją do rozwijanie i nabywania przez dzieci sprawności fizycznej oraz uczenia się zasad zdrowej rywalizacji. Czekamy na kolejną już za rok.

Parafiada Dzieci Młodszych - 2018 r.