MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W dniu 28.03.2019 odbył się w SP w Skomlinie II etap Konkursu Międzyszkolnego Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Wzięli w nim udział uczniowie z 5 szkół naszego regionu: Skomlina, Wójcina, Łubnic, Bolesławca i Chróścina. Z każdej szkoły przyjechało 3 uczniów, którzy okazali się najlepsi po I etapie szkolnym, który odbył się 9.03.2019 w każdej ze szkół. Uczniowie odpowiadali na pytania konkursowe oraz prezentowali prezentacje multimedialne na wybrany przez siebie temat. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli :

1.Kacper Piekielny- Wójcin

2.Filip Faryś- Łubnice

3.Martyna Syguła – Skomlin

W klasyfikacji zespołowej najlepsza okazała się szkoła z Wójcin. Organizatorem konkursu  była A. Dwornicka – Kryściak.

Konkursu Międzyszkolnego Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. - 28.03.2019 r.