INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYŻYWIENIE W PPS W WÓJCINIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie informuje, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
o możliwości wnioskowania  o zwrot nadpłaconej  kwoty za wyżywienie w marcu 2020 roku.
W związku z tym, należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół w Wójcinie  wniosek  do dnia 24.06.2020 r.
do godziny 1200
. Istnieje możliwość pobrania wniosków w sekretariacie szkoły w godzinach od  700– 1400 .

Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty za wyżywienie.