DZIEŃ ZIEMNIAKA

Członkowie SKO z klas 1 – 5 zebrali się licznie w czwartkowe popołudnie 10 października, aby wziąć udział w Święcie Ziemniaka. Spotkanie zostało zorganizowane przez opiekunów SKO p. Kamilę Korek i p. Anetę Rossa. Podczas imprezy zaplanowano wiele atrakcji z ziemniakiem w roli głównej. Po uroczystym powitaniu, wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na drużyny wg wylosowanej nazwy. Drużyny rywalizowały między sobą w wyścigach rzędów z użyciem przyborów gimnastycznych i ziemniaków, na świeżym powietrzu. Następnie przyszedł czas na rozgrywki umysłowe. Każda drużyna wypełniała test pod nazwą „Zostań Znawcą Ziemniaka”. Po rozwiązaniu testu i odczytaniu wyników, reprezentanci drużyn wzięli udział w zabawie słowno – ruchowej, gdzie musieli wykazać się szybkością i refleksem. W dalszej części spotkania wszystkie dzieci przystąpiły do wykonania „Ziemniaka – Dziwaka” z przyniesionych materiałów przyrodniczych i tekstylnych. Wykonane prace zostały umieszczone na wystawie w holu szkoły. Na zakończenie, przy dźwiękach wesołej muzyki, wszyscy uczestnicy spotkania degustowali pyszne, gotowane ziemniaki w mundurkach z serem i masłem oraz frytki.

Impreza miała na celu promowanie aktywności wychowanków w konkurencjach i zabawach, przybliżenie dzieciom wiadomości o ziemniaku, kultywowanie tradycji, rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia oraz integrację grup.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i mile spędzony czas.

Święto Ziemniaka - 10.10.2019 r.